Доска объявлений

Наказ N 150 від 29.08.2003

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
Н А К А З
 
29.08.2003  N 150
 
 
Про затвердження ДБН А.1.1-73-2003
"Положення з виробничого нормування
витрат матеріалів у будівництві"


 
     З метою створення в Україні нормативної  бази  з  виробничого нормування витрат  матеріалів у будівництві,  встановлення єдиної системи  розроблення, затвердження,  застосування  та   перегляду виробничих норм витрат матеріалів у будівництві Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити   ДБН  А.1.1-73-2003  "Положення  з виробничого нормування витрат   матеріалів   у   будівництві",    розроблені Українським  державним науково-дослідним  центром ціноутворення у будівництві (далі - УкрНДЦ "Цінобуд") за участю Науково-дослідного інституту     будівельного виробництва,    схвалені    рішенням науково-технічної  ради  Держбуду  України від 25.10.2002 р. N 14 ( v0014509-02 ), та ввести в дію з 01.01.2004 року.
 
     2. З   введенням   у   дію  ДБН  А.1.1-73-2003  "Положення  з виробничого нормування витрат матеріалів  у  будівництві"  визнати такими,   що  втратили чинність,  СНіП  5.01-18-86  "Положение  о производственном нормировании расхода материалов в строительстве".
 
     3. Управлінню економіки та  стратегії  розвитку  будівельного комплексу (Т.Шарапова):
     - разом з УкрНДЦ "Цінобуд" забезпечити  доведення  інформації про затвердження нормативного документа зацікавленим організаціям;
     - надавати   роз'яснення   щодо   застосування   нормативного документа. 
     3. Доручити  видання та розповсюдження нормативного документа УкрНДЦ "Цінобуд".
 
     4. УкрНДЦ "Цінобуд"  (В.  Дзюбенко)  забезпечити  спрямування коштів, одержаних  від  реалізації  нормативного  документа,  на виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).
 
     5. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету А. Беркуту.


 
 Голова Комітету

 В.Череп