Доска объявлений

Наказ N 195 від 21.10.2004

Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію

ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію

 

Наказ від 21 жовтня 2004 р. № 195

  На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 13.08.2004 № 3 про проекти змін до основних нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" наказую:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 квітня 2005 року:

• Зміну № 1 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів";

• Зміну № 1 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів";

• Зміну № 1 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин";

• Зміну № 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна";

• Зміну № 3 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди. Основні положення";

• Зміну № 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";

• Зміну № 3 ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд";

• Зміну № 1 (національну) СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания";

• Зміну № 1 (національну) СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий";

• Зміну № 2 (національну) СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

• Зміну № 1 (національну) СНиП 2.11.01-85* "Складские здания";

• Зміну № 1 (національну) СН 515-79 "Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения",

розроблені Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України на виконання наказу Держбуду України від 03.12.2002 № 88 "Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

2. З 1 січня 2005 року скасувати дію будівельних норм СН 512-78 „Инструкция по проектированию зданий и помещений для   злектронно-вычислительных машин" як таких, що втратили актуальність.

3. Управлінню   організаційно-аналітичного   забезпечення апарату (А.Григор) забезпечити публікацію зазначених змін в Інформаційному бюлетені, а Державному підприємству „Укрархбудінформ" (В.Чеснок) забезпечити їх видання окремою брошурою за умови використання коштів, отриманих від їх реалізації, на виконання робіт зі стандартизації, розвитку науково-технічної бази (стаття 19 Закону України „Про стандартизацію").

4. Будинки і споруди, з будівництва яких отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1.04.2005,  допускається вводити в експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам зазначених змін за умови дотримання вимог ДБН В. 1.1-7-2002.

5. Контроль за наказом покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука.

 

Голова Комітету

В. Череп

 

 

 

 

 

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №10, жовтень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”