Доска объявлений

Рішення N 14 НТР від 25.10.2002

 

Про проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування

 витрат матеріалів у будівництві”


 

Рішення НТР від 25 жовтня 2002 р. № 14

 


Розглянувши проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві”, розроблений Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в будівництві Держбуду України „Цінобуд” за участю Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду України, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві”.

2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) разом з Управлінням науково-технічної політики у будівництві (А.Григор) підготувати наказ про затвердження ДБН, порядок їх видання та розповсюдження.

 

Голова НТР

В.Череп


 

Довідка


Розроблення проекту “Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві” виконано Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення у будівництві “Цінобуд” та Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України.

Метою розробки Положення є створення в Україні нормативної бази з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві. В даний час нормативної бази з цього питання в Україні не існує. Будівельні підприємства користуються нормами колишнього СРСР та УРСР.

Проект Положення встановлює єдину систему розроблення, затвердження, застосування та перегляду виробничих норм витрат матеріалів у будівництві.

Основними завданнями визначено проведення єдиної технічної політики і створення системи нормування витрат матеріалів у будівництві при забезпеченні якості, надійності, безпеки будівництва та економії матеріальних ресурсів.

Положення поширюється на будівельні підприємства і є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від їх форм  власності.

Проект ДБН складається з таких розділів: загальні положення; об’єкти нормування, система виробничих норм витрат матеріалів, порядок їх затвердження; склад виробничих норм витрат матеріалів; методи розроблення, порядок використання та перегляду виробничих витрат матеріалів; побудова і оформлення виробничих норм витрат матеріалів.

З введенням зазначеного Положення виробничі норми витрат матеріалів у будівництві колишнього СРСР та УРСР, які введені в дію відповідно до СНіП 5.01.18 – 86, залишаються чинними до їх перегляду чи скасування.