Доска объявлений

Рішення N 15 НТР від 14.03.2001

Про проект ДБН “Вулиці та дороги населених пунктів”

 

Рішення НТР від 14 березня 2001 р. № 15

 

            Розглянувши проект державних будівельних норм “Вулиці та дороги населених пунктів”, а також проекти змін до взаємопов’язаних нормативних документів, науково-технічна рада вирішила:

 

            Схвалити і рекомендувати до затвердження розроблені НДПІмістобудування за участю Київського національного університету будівництва і архітектури та Українського транспортного університету і внесені Управлінням інженерного захисту територій та промислової забудови:

            - державні будівельні норми “Вулиці та дороги населених пунктів”;

            - Зміну № 9 ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” ;

            - Зміну № 1 ДБН Б.2.4-1-94 “Планування та забудова сільських поселень”;

            - Зміну № 1 ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”.

 

Голова НТР

В.Гусаков

 

Довідка

 

                Свого часу було прийнято рішення щодо розроблення замість єдиного нормативного документа “Проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг та вулиць” двох окремих, а саме: ДБН “Автомобільні дороги” та ДБН “Вулиці та дороги міських і сільських населених пунктів”.

                ДБН В.2.2-4-2000 “Автомобільні дороги” розроблені ДерждорНДІ і наказом Держбуду України від 07.04.2000 № 66 затверджені та з 1 липня 2000 року введені в дію.

                проект ДБН “Вулиці та дороги міських і сільських населених пунктів” підготовлений НДПІмістобудування за участю Київського національного університету будівництва і архітектури та Українського транспортного університету з урахуванням Законів України “Про містобудування”, “Про планування і забудову територій”, “Про дорожній рух”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, чинних нормативів з планування та забудови населених пунктів, передового вітчизняного за зарубіжного досвіду.

                Норми містять ряд нових вимог до проектування, реконструкції та капітального ремонту розміщуваних у межах червоних ліній елементів вулиць і доріг, зокрема:

проїзних частин (центральні та місцеві проїзди), тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, включаючи конструкції дорожнього одягу, зупинок громадського пасажирського транспорту та вуличних автомобільних стоянок;

вузлів вулиць і доріг та пішохідних переходів в одному й на різних рівнях, штучних споруд;

озеленення, освітлення та водовідведення;

заходів щодо організації дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Класифікація вулиць і доріг відповідає чинному ДБН “Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень” та класифікації, прийнятій у Законі України “Про дорожній рух”.

Технічні параметри вулиць і доріг визначені залежно від інтенсивності руху транспортних засобів і розрахункових швидкостей, наближені до чинних у центральноєвропейських країнах норм і за умови дотримання їх вимог забезпечують безпеку дорожнього руху, зниження його впливу на навколишнє середовище.

Враховуючи, що питання будівництва доріг знайшли відображення в чинних ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”, в цьому нормативному документі зазначені лише особливості організації будівництва вулиць, доріг і штучних споруд у населених пунктах.

З введенням в дію цих норм необхідно внести відповідні зміни до таких чинних нормативних документів, як ДНБ 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.2.4-1-94 “Планування та забудова сільських поселень” та ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”.