Доска объявлений

Рішення N 16 НТР від 13.03.2002

Про проект ДБН “Метрополітени”

 

Рішення НТР від 13 березня 2002 р. № 16

 


     Розглянувши проект державних будівельних норм “Метрополітени”, науково-технічна рада вирішила:

 

     1. Схвалити в основному і рекомендувати до затвердження державні будівельні норми “Метрополітени”, розроблені Укрметротунельпроектом за участю Донецького ПромбудНДІпроекту, НДІБК, ТОВ “Екотон”. Українського транспортного університету та внесені Управлінням інженерного захисту територій та промислової забудови.

     2. Рекомендувати Укрметротунельпроекту протягом двох місяців доопрацювати проект зазначеного нормативного документа за зауваженнями і пропозиціями, висловленими на засіданні НТР, і підготувати його для затвердження у встановленому порядку.

 

Заступник голови НТР

Г.Семчук


 
 
Довідка

 


      Проект ДБН “Метрополітени” розроблений провідною організацією – Укрметротунельпроект за участю Донецького ПромбудНДІпроекту, НДІБК, ТОВ “ЕКОТОН”, Українського транспортного університету та інших фізичних і юридичних осіб.

      Ці норми підготовлені на підставі результатів виконаних науково-дослідних робіт, набутого досвіду проектування, будівництва й експлуатації метрополітенів та технічних досягнень у суміжних галузях промисловості України і країн СНД за останні 10 років. Їх вимоги поширюються на проектування, будівництво та експлуатацію нових, а також на реконструкцію та розширення наявних ліній метрополітену, окремих його споруд та обладнання.

      Нормативні положення і вимоги спрямовані на вирішення завдань впровадження прогресивних методів будівельного виробництва, конструкцій, матеріалів, механізмів, забезпечення надійності експлуатації конструкцій і споруд, на підвищення ефективності та якості метрополітенів, поліпшення охорони навколишнього середовища, забезпечення більш комфортних і безпечних умов для пасажирів.

      Проектом ДБН передбачено проектування ліній метрополітену на основі планувальної структури міста, інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до функціонального зонування території міста.

      Норми містять два нові розділи:

      - особливості проектування, будівництва та експлуатації метрополітену на підроблюваних територіях;

      - оцінка впливу на навколишнє середовище.

      Крім того, включено ряд нових вимог та положень:

      - визначено повний перелік об’єктів, що забезпечують нормальну експлуатацію метрополітену;

      - кваліфіковано метрополітен за класом надійності та довговічності;

      - чітко регламентовані допустимі відстані між станціями;

      - уточнені технічні вимоги щодо проектування лінії в плані та у профілі;

      - уточнено перелік можливих навантажень та впливів та коефіцієнти надійності;

      - приведені у відповідність із сучасними теоріями взаємодії тунельних конструкцій та грунтового масиву розрахункові положення;

      - внесені зміни до норм освітлення пасажирських приміщень;

      - уточнені межі застосування різних спеціальних способів будівництва;

      - наведені дані щодо мінімальних швидкостей проходки тунельних виробіток;

      - внесені зміни до норм завантаження вагонів метрополітену з метою підвищення комфортності перевезення пасажирів.

      Проект ДБН узгоджений Міненерго, Департаментом екологічної безпеки Мінекоресурсів, Головним санепідуправлінням Міністерства охорони здоров’я, Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України, Держнаглядохоронпраці, КП “Київський метрополітен”, корпорацією “Укрметротунельбуд”.