Доска объявлений

Рішення N 18 НТР від 22.11.2002

Про проект ДБН „Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд”

 

Рішення НТР від 22 листопада 2002 р. № 18

 


Розглянувши проект ДБН „Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд”, розробленого НДІ будівельного виробництва за участю ВАТ „УкрНДІпроектстальконструкція”, НДІ будівельних конструкцій, Харківського і Донецького інститутів „ПромбудНДІпроект”, НДІ реконструкції будинків і споруд, м. Луганськ та „НДІпроектрекон-струкція”, м. Київ, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДБН „Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд”.

2. Доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва до 01.02.03 забезпечити видання та розповсюдження цих ДБН за умови використання коштів, отриманих від реалізації цих норм, на розвиток системи стандартизації в будівництві.

3. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (В.Іськов) та Управлінню науково-технічної політики у будівництві (А.Григор) підготувати наказ про затвердження, видання та розповсюдження зазначених ДБН.

 

Голова НТР

В.Череп


 

Довідка

 


Необхідність масового виконання робіт з ремонту і підсилення  будівельних конструкцій і основ  будинків та споруд вимагає відповідного нормативного забезпечення.

Чинна галузева нормативна база сьогодні орієнтована, в основному, на нове  будівництво. В той же час питання ремонту, поновлення, підсилення конструкцій і основ промислових будинків і споруд мають свою специфіку, яка пов’язана з особливостями конструктивних і технологічних рішень відновлення або підсилення конструкцій та основ, що знаходяться під навантаженням. Крім того, на їх виконання впливають такі негативні фактори, як складні умови, пов’язані з режимом діючого підприємства, обмеженістю простору для проведення робіт усередині цехів та в підвалах, підвищеними вимогами  з техніки безпеки.

У зв’язку з цим виникла необхідність у розробці Державних будівельних норм "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд".

Проект Державних будівельних норм підготовлений НДІ будівельного виробництва разом з  НДІ будівельних конструкцій, ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція”, Харківським і Донецьким інститутами “ПромбудНДІпроект”, НДПІ реконструкції будинків і споруд (м.Луганськ) та  “НДІпроектреконструкція” (м.Київ) містить увесь комплекс положень для вирішення питань з ремонту і підсилення несучих та огороджувальних конструкцій і основ промислових будинків та споруд.  Проект  Державних будівельних норм  спрямований на розв’язання при проектуванні  і виконанні робіт з підсилення і ремонту  конструкцій і основ  таких задач:

-      підготовку вихідних даних для розробки проекту підсилення;

-      вибір ефективних матеріалів і засобів (способів) ремонту і підсилення конструкцій;

-      розрахунку і проектування конструкцій підсилення;

-      розробку вимог з виробництва, контролю якості  та приймання робіт.

Проект Державних будівельних норм висвітлений на 104 сторінках тексту і складається з таких розділів:

1.    Загальні вимоги

2.    Бетонні та залізобетонні конструкції

3.    Кам’яні та армокам’яні конструкції

4.    Сталеві конструкції

5.    Дерев’яні конструкції

6.    Основи та фундаменти.

На проект Державних будівельних норм було отримано позитивні відгуки від 18 наукових, проектних, будівельних організацій та вищих навчальних закладів. Остаточна редакція нормативних документів пройшла відповідні експертизи (список організацій та експертів додається).

Згідно з технічним завданням проект ДБН узгоджено з Держнаглядохоронпраці, Мінекоресурсів і Головним управлінням пожежної безпеки МВС України.

Цей нормативний документ буде використовуватись в проектних і будівельних організаціях, що дозволить підвищити якість  проектних рішень та робіт  з ремонту і підсилення конструкцій і основ, уникнути при цьому  необґрунтованих витрат та забезпечити експлуатаційну надійність будівель і споруд.