Доска объявлений

Рішення N 23 НТР від 12.04.2001

Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 “Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”

 

Рішення НТР від 12 квітня 2001 р. № 23

 

            Розглянувши проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 “Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”, науково-технічна рада зазначає, що проект цього нормативного документа, який розроблено за рахунок власних коштів ВАТ “КиївЗНДІЕП”, спрямовано на приведення чинного ДБН до вимог прийнятих в останні роки законодавчих і нормативних актів України. Проект ДБН погоджено з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним комітетом України з енергозбереження, Міністерством палива та енергетики України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і отримано позитивний експертний висновок ТК з стандартизації “Будтехнормування”.

            Разом з тим проект ДБН вимагає більш чіткого врегулювання окремих питань, в першу чергу, встановлення єдиної термінології, а також врахування положень чинних нормативно-правових актів.

 

            Науково-технічна рада вирішила:

 

            1. Вважати за доцільне провести додаткове обговорення проекту ДБН серед замовників, проектувальників, підрядників та інших учасників будівельного процесу.

            2. ВАТ “КиївЗНДІЕП” (В.Шевельов):

            а) розмістити на сайті інституту проект ДБН для забезпечення широкого доступу через мережу Інтернет фахівців з метою вивчення проекту та внесення до нього відповідних змін і доповнень;

            б) надіслати проект ДБН для розгляду провідним проектним установам, службам Укрінвестекспертизи, замовникам і підрядникам.

            3. Заступнику голови Комітету Г.Семчуку разом з ВАТ “КиївЗНДІЕП” (В.Шевельов) створити робочу групу з провідних спеціалістів Комітету і зацікавлених організацій для доопрацювання протягом 3-х місяців проекту ДБН за отриманими пропозиціями та зауваженнями та організувати її роботу.

            4. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко):

            а) забезпечити структурні підрозділи Комітету, відповідно до напрямів діяльності, проектом ДБН;

            б) підготувати повторний розгляд проекту ДБН на розширеному засіданні НТР.

            5. Керівникам структурних підрозділів Комітету до 10 травня поточного року розглянути та подати для узагальнення Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації обгрунтовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до проекту ДБН А.2.2-3-2001.

Голова НТР
В.Гусаков

  

 

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №5, травень, 2001 р., К.: “Укрархбудінформ”