Доска объявлений

Рішення N 32 НТР від 13.06.2001

Про проект зміни № 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”

 

Рішення НТР від 13 червня 2001 р. № 32

 

            Науково-технічна рада вирішила:

 

            1. Схвалити в основному проект зміни № 10 державних будівельних  норм ДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та підготувати до затвердження з урахуванням зауважень, які були висловлені на засіданні науково-технічної ради Держбуду.

            2. Погодити вказаний проект зміни з управліннями архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд, інженерного захисту територій та промислової забудови, відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка.

Заступник Голови НТР

А.Беркута

 

Довідка

 

                Проект зміни № 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” розроблено з метою удосконалення нормативних вимог щодо регулювання містобудівної діяльності, виходячи з актуальних потреб проектування та будівництва, з урахуванням нових типів еколого- та пожежобезпеченого технологічного обладнання. Необхідність розроблення цих нормативних вимог продиктована також нагальною потребою коригування питань розміщення автозаправних станцій у населених пунктах, особливо в стислих містобудівних умовах середніх та великих міст, значним зростанням попиту на їх будівництво і реконструкцію та відсутністю достатньої нормативної бази для проектування, в тому числі у комплексі з приміщеннями сервісного обслуговування та торгівлі.

                У процесі підготовки проекту нормативних вимог щодо розміщення АЗС у планувальній структурі населених пунктів:

                - враховані положення Законів України “Про дорожній рух”. “Про пожежну безпеку”, “Про санітарне та епідемічне благополуччя населення”, “Про планування і забудову територій”, земельного законодавства, інших законів України, які стосуються цього питання;

                - запропонована класифікація АЗС, яка відповідає вимогам “Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами” та змінам до них, затвердженим постановами Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 та від 7 березня 1998 р. № 280;

                - передбачена можливість проектування АЗС у комплексі з приміщеннями сервісного обслуговування – автозаправних комплексів (АЗК);

                - проаналізовані та враховані практичні питання, порушені у численних запитах з місць;

                - запроваджені диференційовані нормативи відстаней від споруд АЗС до навколишніх будинків, споруд та інженерних мереж залежно від потужності АЗС та застосованого технологічного обладнання, що в стислих містобудівних умовах дасть можливість вирішувати питання реконструкції наявних та будівництва нових АЗС з дотриманням вимог безумовної екологічної та пожежної їх безпеки при економічному використанні цінних міських територій.

                Проект зміни № 10 погоджений в установленому порядку ГУДПО та УДАІ МВС України, Міністерством охорони здоров’я України.