Доска объявлений

Рішення N 36 НТР від 27.03.2003

Про проект ДБН „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд”

 

Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 36

 


Розглянувши проект ДБН А.2.202002 „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд”, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН А.2.2-...-2002 „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд”, розроблені Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву, з доопрацюванням даного документа відповідно до висловлених зауважень.

2. Доручити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (В.Папка) після доопрацювання даних ДБН в робочому порядку, підготувати наказ про затвердження зазначених ДБН, порядок їх видання та розповсюдження.  

 

Голова НТР

В. Череп


 

 

 

Довідка

 


Розроблення проекту “Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд” виконано Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву (ВАТ КиївЗНДІЕП).

Метою розробки Положення є встановлення основних вимог до проведення авторського  нагляду  за будівництвом підприємств,  будинків та споруд, використовуючи набутий в Україні досвід і основні принципові положення СНиП1.06.05-85.

Проект Положення визначає порядок здійснення авторського нагляду за новим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням об’єктів цивільного і виробничого призначення, а також за організацією нових виробництв та окремих виробничих процесів на існуючих виробництвах відповідно до статті 11 Закону України “Про архітектурну діяльність”.

Проект ДБН складається з таких розділів: загальні положення, організація авторського нагляду, порядок ведення журналу авторського нагляду, права і обов’язки спеціалістів, які здійснюють авторський нагляд, та додатків: основні терміни та визначення, перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, на які є посилання в цьому Положенні, форми журналу авторського нагляду.

Вимоги цього Положення є обов’язковими для застосування органами Державного управління і нагляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками, підрядниками, іншими юридичними та фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності в галузі будівництва, незалежно від форм власності.

Проект Положення розглянуто та схвалено науково-технічною радою КиївЗНДІЕП. Отримані і враховані відгуки та пропозиції від 8 науково-проектних організацій, Київінвест-експертизи, управлінь Держбуду.

Затвердження ДБН поліпшить виконання авторського нагляду, визначить взаємовідносини між замовником, проектувальником та підрядником, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості будівництва.


 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №4, квітень, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”