Доска объявлений

Рішення N 60 НТР від 11.07.2003

Про проект ДБН “Проектування електрообладнання
об¢єктів цивільного призначення”
 

Рішення НТР від 11 липня 2003 р. № 60

 

Розглянувши проект ДБН В.2.5-…-2003 “Проектування електрообладнання об¢єктів цивільного призначення”, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН В.2.5-…-2003 “Проектування електрообладнання об¢єктів цивільного призначення”, розроблені інститутом “Київпромелектропроект” з урахуванням зауважень та пропозицій в остаточній редакції.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем житлово-цивільних  будинків і споруд (О.Авдієнко) та Управлінню науково-технічної політики у будівництві (Д.Барзилович) у двомісячний термін підготувати наказ про затвердження зазначених ДБН, порядок їх видання та розповсюдження.

       3. “Київпромелектропроект” врахувати зауваження, висловлені при обговоренні на засіданні НТР в остаточній редакції ДБН та у двомісячний термін підготувати пропозиції щодо перегляду чинних нормативних документів, до яких необхідно внести зміни у зв¢язку з введенням в дію ДБН В.2.5-…-2003  “Проектування електрообладнання об¢єктів цивільного призначення”.

Голова НТР

                                 В. Череп


 

 

ДОВІДКА

 


Відповідно до ”Концепції створення державних будівельних норм, правил і стандартів України”, а також затвердженого переліку замовлень Держбуду на виконання робіт із стандартизації в 2001 році (шифр 462-Н.00-01) ВАТ “Київпромелектропроект" розроблено проект ДБН “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення” замість застарілих ВСН 59-88 “Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования”.

Ці норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення і силового електрообладнання нових та реконструкції і капітального ремонту житлових будинків, зазначених у СНіП 2.08.01-89 і ДБН 79-92, адміністративних і побутових будинків, зазначених у СНіП 2.09.04-87, та громадських будинків і споруд, перелічених у додатку “А” ДБН В.2.2-9-99.

Вимоги цих  Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території  України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок  для  лікувально-профілактичних  закладів, наукових установ, закладів культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічніх, протипожежних установок, ліфтів, підйомників та іншого технологічного обладнання; електроустановок котельних, бойлерних, насосних  водопостачання і каналізації, приміщень дизель-генераторів, а також електроустановок, які за своїми характеристиками повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств.

Головною метою розробки нормативного документа є проведення єдиної  технічної політики в галузі будівництва в Україні, адаптація  нормативної бази в частині проектування електрообладнання житлових та громадських будинків і споруд до вимог  МЕК, впровадження в практику проектування нових питомих розрахункових електричних навантажень та нових рішень, які сприяють підвищенню безпечної експлуатації внутрішніх електромереж.

В побуті, в громадських будинках та спорудах широке застосування знаходять засоби обчислювальної техніки, комп'ютерні і інформаційні системи та мережі, що потребують спеціальних заходів в частині забезпечення надійності їх роботи.

Сьогодні енергоозброєність звичайних квартир зросла в середньому на 35-50 відсотків. Поширюється будівництво житла з підвищеним рівнем комфорту. Звичайним  стало альтернативне опалення з використанням електроенергії як основного джерела опалення (електронагрівачі, кабельні системи опалення з акумулюванням тепла тощо). За останні роки докорінно змінились підходи до  проектування квартир (значно збільшені площі на 1 мешканця) та їх оснащення побутовими електроприладами.

Сумарна номінальна потужність побутових електроприладів приміщення разом з системами електроопалення та водопідігрівання (заявлена  потужність) може  досягати 100 кВт і більше.

Слід зазначити, що з 1995 року в Україні діє багатозонний тариф сплати за електроенергію. В разі  споживання електроенергії в нічний час сплата за її використання у 2,5 раза нижче денного. Ця обставина визначає доцільність і обгрунтованість застосування спеціальних лічильників електроенергії, які враховують ці тарифи.

Чинні  ВСН  на сьогодні не відповідають  вимогам МЕК  в частині електробезпеки та пожежної безпеки приміщень. Особливо це відчувається після  затвердження в Україні НАПБ А.01.001- 95 “Правила  пожежної безпеки в Україні”. Крім того, ряд положень ВСН входять у протиріччя з введеними в дію з 1 січня 2002 року “Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” (ДНАОП 0.00-1.32-01). Розробка  і затвердження нової редакції ДБН після введення  ДНАОП 0.00-1.32-01 є логічним продовженням створення нормативної бази, яка  буде відповідати сучасним вимогам.

ДБН-В2.5….-03 “Проектування електро-обладнання  об'єктів цивільного призначення” складається згідно з технічним  завданням з таких розділів:

1.       Загальні положення.

2.       Електропостачання та заходи енергозбереження.

3.       Штучне освітлення.

4.       Розрахункові електричні навантаження.

5.       Внутрішні електричні мережі.

6.       Захист внутрішніх електричних мереж і вибір перерізу провідників.

7.       Ввідно-розподільчі пристрої, головні розподільчі щитки, розподільчі пункти, групові щитки.

8.       Електричне опалення та гаряче водопостачання.

9.       Керування струмоприймачами.

10.    Компенсація реактивної потужності.

11.    Облік електроенергії, вимірювальні прилади.

12.    Захисні заходи безпеки.

Окрім цього до складу ДБН включено одинадцять додатків, що містять перелік нормативних документів, на які наведені посилання; скорочення; терміни і визначення; таблиці з вимогами до освітлення; норми освітлення культурно-видовищних та лікувально-профілактичних закладів; класифікація зон електробезпеки для  ванних, душових, саун.

Проект ДБН розглянуто і підтримано Держкоменергозбереження України, Українським НДІ пожежної безпеки, Інститутом гігієни та медичної екології АМН України, корпорацією "Укрмонтажспецбуд", Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України “КПІ”, АТ "Київпроект", АТЗТ "Гіпроцивільпромбуд", ВАТ "КиївЗНДІЕП", державними інститутами "НДіПроектреконструкція", "Укрмережпроект" "УкрНДІпроцивільсільбуд", АТ "Важпром-електропроект", ЗАТ "Київелектромонтаж", АТЗТ НВП "Созидатель" (м. Дніпропетровск). Проектом враховано також зауваження і пропозиції будівельних організації “Житло-інвест”, ХК “Київміськбуд”, корпорації “Познякижилбуд”.

Проект опрацьований за зауваженнями і пропозиціями та погоджений в установленому порядку державними наглядовими органами - Держкоменергозбереження України, МОЗ України, Мінпаливенерго України, Держнаглядохоронпраці, Головним Управлінням Державної пожежної охорони МВС України, а також отримав позитивний висновок науково-технічної експертизи технічного комітету з стандартизації “Будтехнормування” після врахування зауважень.

Зазначений проект ДБН розглянуто секцією "Архітектура і житлово-цивільне будівництво" НТР Держбуду (протокол від 14.11.2002 р. №7), а також на нараді у Першого заступника Голови Держбуду України з обговорення зауважень до  нормативних вимог нової редакції ДБН (протокол від 19.02.03 р.) та рекомендовано  до розгляду на НТР Держбуду України.

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №7, липень, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”