Доска объявлений

Рішення N 61 НТР від 12.11.2004

Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН “Житлові будинки та комплекси”

 

Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 61 

Розглянувши проект ДБН „Житлові будинки та комплекси”, розроблений ВАТ „КиївЗНДІЕП” в установленому порядку державними наглядовими органами на заміну СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания” та ДБН 79-92 „Житлові будинки для індивідуальних забудовників України”, науково-технічна рада вирішила:

            1. Взяти до відома інформацію про розроблення та погодження в установленому порядку державними наглядовими органами проекту ДБН „Житлові будинки та комплекси”.

            2. ВАТ „КиївЗНДІЕП” (В.Шевельов), Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) продовжити опрацювання пропозицій Київдержекспертизи до проекту ДБН „Житлові будинки та комплекси” та узгодити його остаточну редакцію і підготувати її до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду у грудні п.р.

 

Голова НТР

В. Череп


 

 

 

 

Довідка

 

 


Проект ДБН “Житлові будинки та комплекси” розроблено згідно з планом роботи Держбуду України зі стандартизації та нормування та з технічним завданням на розроблення цього нормативного документа (НД), погодженого Держбудом у встановленому порядку.

  Проект ДБН “Житлові будинки та комплекси” розроблено базовим ВАТ “КиївЗНДІЕП” за участю УкрНДІПроцивільсільбуду, інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Морзеєва АМН України, Державного департаменту пожежної безпеки МНС України, УкрНДІ пожежної безпеки МНС України, ЗАТ “ОТІС” та Львівського державного аграрного університету на заміну СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» та ДБН 79-92 “Житлові будинки для індивідуальних забудовників України”.

  Мета роботи ¾ вдосконалення системи нормативного забезпечення сфери житлового будівництва. Цей нормативний документ є базовим і регламентує основні положення щодо проектування нових житлових будинків різних типів і реконструкції існуючих житлових будинків з урахуванням нових умов ринкової економіки.

  Проект ДБН відповідає положенням чинного законодавства, зокрема, Законів України “Про стандартизацію”, “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про охорону навколишнього природного середовища” та узгоджується з проектом нової редакції Житлового кодексу України.

  ДБН “Житлові будинки та комплекси” поширюється на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5 м ( як правило, до 25 поверхів), у т.ч. на спеціальні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки. Ці норми не поширюються на проектування інвентарних, мобільних житлових будинків і будинків для тимчасового проживання та не встановлюють порядку заселення будинків.

  ДБН складається з 6 основних розділів, у яких послідовно наведені загальні положення, архітектурно-планувальні вирішення, санітарно-гігієнічні вимоги, пожежна безпека, інженерне обладнання будинків, вимоги до енергозбереження.

  Проектом ДБН враховані всі зміни і доповнення, які були внесені за час дії в Україні СНиП «Жилые здания», а також положення нових вітчизняних державних будівельних норм, що поширюються на проектування житлових будинків.

У додатках надано перелік нормативних документів, на які є посилання у нормативному документі: терміни та визначення; правила підрахунку площ квартир у житлових будинках та гуртожитках, площ житлових будинків, площ допоміжних приміщень, площ забудови, будівельного об¢єму, визначення поверховості житлових будинків і перелік обов¢язкових техніко-економічних показників; перелік приміщень, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежної сигналізації і пожежогасіння.

  ДБН належить до класу НД В.2. “Об¢єкти будівництва та продукція будівельного призначення” і гармонізовані з НД класу Б.2. “Планування та забудова населених пунктів і територій” в частині містобудівних вимог.

  Проектом ДБН, на відміну від чинних СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания» (зі змінами і доповненнями), запропоновано вимоги щодо категорійності проектування житла (житло І категорії ¾ загального призначення (комерційне), ІІ категорії ¾ соціальне житло). За принципом мінімізації встановлено межі площ квартир для соціального житла, верхньої межі загальної площі квартир і зняття обмежень для житла загального призначення (комерційного). У проекті ДБН наведені вимоги до різних типів житлових будиків: одноквартирних (садибних) та багатоквартирних (до 25 поверхів включно), а також враховано сучасні санітарно-гігієнічні вимоги, нові вимоги щодо пожежної безпеки, які грунтуються на положеннях нового ДБН В.1.1-7-2002 “Пожежна безпека об¢єктів будівництва”, положення щодо сучасного інженерного обладнання та енергозбереження, вимоги до спеціалізованого житла для осіб похилого віку, сімей з інвалідами та до гуртожитків. Значно розширено додаток “Терміни і визначення понять”, де наведено 46 термінів з визначенням понять.

  У процесі розроблення проекту ДБН використовувались матеріали щодо проектування і нормування сучасного житла, у т.ч. країн СНД, положення Земельного кодексу України, проекту Житлового кодексу України, “Інструкції про порядок проведення технічної інвентарізації об¢єктів нерухомого майна”, ДСТУ 1.2-2003 “Правила розроблення національних нормативних документів”, положення проекту ДСТУ “Соціальне житло”.

  Проект ДБН згідно з технічним завданням погоджено з Міністерством охорони здоров¢я України, Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства.

  З метою детального відпрацювання та врахування сучасних вимог щодо житла проект ДБН був розісланий на відгуки до 30 проектних організацій, місцевих органів містобудування та архітектури, за результатами яких проектом більшість пропозицій враховано. Після розгляду проекту ДБН на спільному засіданні НТР ВАТ “КиївЗНДІЕП” та секції “Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд” Держбуду України у травні п.р. була створена робоча група для відпрацювання остаточної редакції нормативного документа. Проект державних будівельних норм ДБН “Житлові будинки та комплекси” додатково розглянуто секцією науково-технічної ради Комітету (протокол від 21.10.04 № 7) і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України з урахуванням наданих зауважень та пропозицій щодо основних положень проекту державних будівельних норм ДБН “Житлові будинки та комплекси”.

 

Начальник Управління архітектурно-

конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

О.Авдієнко

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №12, грудень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”