Доска объявлений

Рішення N 80 НТР від 10.10.2003

Про проект ДБН „Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”

 

Рішення НТР від 10 жовтня 2003 р. № 80

 


Розглянувши проект ДБН В.2.2-...2003” „Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН В 2.2-...2003 „Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”, розроблені інститутом ВАТ „КиївЗНДІЕП”, погоджені Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) в двотижневий термін підготувати наказ про затвердження зазначених ДБН, порядок їх видання та розповсюдження.

 

Голова НТР

В. Череп


 

 

Довідка

 


Відповідно до „Концепції створення державних будівельних норм, правил і стандартів України”, а також затвердженого переліку замовлень Держбуду на виконання робіт із стандартизації в 2001 році (шифр 331-Н.95-01) розроблено ВАТ „КиївЗНДІЕП” проект ДБН В.2.2-...2003 „Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди” на заміну нині діючих на території України ВСН 46-86/Г (Госгражданстрой) з аналогічною назвою.

У розробленні вітчизняних державних будівельних норм у галузі проектування і будівництва об’єктів спортивного, фізкультурного та оздоровчого призначення взяли участь Київський Національний університет будівництва та архітектури, Держкомспорт України, УкрНДІ пожежної безпеки МНС України, Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Мазеєва АМН України.

Вимоги зазначеного проекту ДБН відповідають положенням Законів України „Про архітектурну діяльність”, „Про пожежну безпеку”, „Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення”, „Про охорону праці”, „Про стандартизацію”, а також завданням Цільової комплексної програми „Фізичне виховання – здоров’я нації” та „Програмні забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення”, відповідним нормативно-правовим актам Уряду, Держнаглядохоронпраці.

Порівняно з діючими ВСН 46-86 даний проект ДБН більш структурований на відкриті та криті спортивні споруди, розширені вимоги до масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд для занять населення, в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями.

Наведені у проекті ДБН норми і правила проектування різних за своїм призначенням видів спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд базуються на сучасних вітчизняних та зарубіжних вимогах щодо розвитку фізичної культури і спорту, а також світовому досвіді проектування. У проекті ДБН наводяться вимоги до організації земельних ділянок, вибору архітектурно-планувальних, конструктивних, технологічних та інженерних рішень щодо проектування різних видів споруд спортивного та фізкультурно-оздоровчого призначення, а також протипожежні вимоги.

Запровадження зазначених вітчизняних будівельних норм у практику проектування та будівництва об’єктів фізкультури та спорту сприятиме поширенню у регіонах, населених пунктах України фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд нового покоління.

Проект ДБН розглянуто і рекомендовано Технічним комітетом „Будтехнормування” до затвердження та надання йому чинності в установленому порядку, а також розглянуто на засіданні секції „Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд” (від 25 вересня 2003 р., протокол № 6) і рекомендовано до розгляду науково-технічною радою Держбуду України.


 

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №10, жовтень, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”